DAMA Finland ry järjesti yhdistyksen vuosikokouksen 1.9.2020

Vuosikokouksessa valittiin uusi hallitus vuodelle 2020 sekä myönnettiin vastuuvapaus vuosien 2018 ja 2019 hallituksille.

DAMA Finlandin hallitus 2020:
Hallituksen puheenjohtaja: Sami Laine
Hallituksen jäsenet: Taru Väre, Jani Iivari, Minna Oksanen ja Sami Heinänen

Hallitus jatkaa loppuvuoden uuden TIVIA-toimintamallin jalkauttamista sekä keskittyy yhdistyksen tapahtuma- ja viestintätoiminnan kehittämiseen osana kansallista TIVIA- ja kansainvälistä DAMA-I verkostoa.

Kehittämisen pääpainoalueet ovat DAMA DMBOKin kuvaamat tietopääoman johtamisen parhaat käytännöt, tähän liittyvät CDMP sertifioinnit sekä tietopääoman strateginen johtaminen yhteistyössä MIT CDO verkoston kanssa.