DAMA Finland ry

Yhdistys on kansainvälisen DAMA Internationalin paikallinen jäsenyhdistys Suomessa sekä TIVIA ry:n valtakunnallinen teemayhdistys. Yhdistys on voittoa tavoittelematon ja toimittaja- ja teknologiariippumaton yhdistys.

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää tiedonhallinnan ja informaation roolia tärkeänä varallisuutena organisaatioiden kehittämisessä. Lisäksi tarkoituksena on edistää alan toimijoiden verkostoitumista liiketoiminta- ja teknologiarajojen yli ja vaikuttaa osana valtakunnallisesti toimivaa TIVIA-yhteisöä.

DAMA Finland ry (LinkedIn)

DAMA Finland keskusteluryhmä (LinkedIn)

TIVIA

TIVIA on tieto- ja viestintätekniikan alan johtava, puolueeton järjestö Suomessa. TIVIA edistää jäsentensä verkottumista, ammatillista kehittymistä ja digitaalisia taitoja, toimialan  yhteistyötä sekä tietotekniikan tuottavaa ja kestävää käyttöä

DAMA International

DAMA International on kansainvälinen johtava tiedonhallinnan voittoa tavoittelematon organisaatio. DAMA Internationalin omia sanoja lainataksemme: ”DAMA is a non-profit, vendor-independent, global association of technical and business professionals dedicated to advancing the concepts and practices of information and data management.