DAMA Finland ry vuosikokous 2021

DAMA Finland ry järjesti yhdistyksen vuosikokouksen 27.4.2021 sekä ensimmäisen järjestäytymiskokouksen 5.5.2021. Vuosikokouksessa valittiin uusi hallitus sekä myönnettiin vastuuvapaus aiemmalle hallituksille. Järjestäytymiskokouksessa valittiin TIVIA edustajat sekä sovittiin hallituksen sisäisestä työnjaosta.

DAMA Finlandin hallitus 2021
Puheenjohtaja: Sami Laine
Jäsenet: Taru Väre, Jani Iivari, Minna Oksanen ja Erkka Niemi

Varajäsenet: Jyrki Tunnela, Jukka-Pekka Paananen

DAMA Finlandin TIVIA edustajat 2021
Liittokokousedustaja: Jani Iivari ja varajäsenenä voi toimia hallituksen jäsenet ja varajäsenet
Viestintätoimikuntaedustaja: Erkka Niemi
Vaikuttamistoimikuntaedustaja: Sami Laine
Tapahtumatoimikuntaedustaja: Minna Oksanen

Hallitus jatkaa loppuvuoden uuden TIVIA-toimintamallin jalkauttamista sekä keskittyy yhdistyksen tapahtuma- ja viestintätoiminnan kehittämiseen osana kansallista TIVIA- ja kansainvälistä DAMA-I verkostoa.

Kehittämisen pääpainoalueet ovat DAMA DMBOKin kuvaamat tietopääoman johtamisen parhaat käytännöt, tähän liittyvät CDMP sertifioinnit sekä tietopääoman strateginen johtaminen yhteistyössä MIT CDO verkoston kanssa.