DAMA-FI aktiivien ajatuksia julkaistiin Sytyke-lehdessä

DAMA Finland ry:n henkilö- ja yhteisöjäsenet kirjoittivat kolme artikkelia Sytyke-lehden numeroon 2/2024. Lehden teema oli tällä kertaa ’laatu’, esimerkiksi tiedolla johtamisessa, tiedossa itsessään ja organisaation viestinnässä.

Artikkelit voi lukea lehden sähköisestä versiosta: Sytyke 2/2024 – Laatu